BHP przy cięciu i paleniu metalu

W przemyśle metalowym coraz częściej wytwarza się przedmioty poprzez wypalanie ich z blach określonej grubości, składu chemicznego. Cięcie piłami się nie opłaca, kiedy wymagany jest skomplikowany kształt przedmiotu.

Zatem pozostaje wypalanie

Tutaj mamy kilka możliwości:

  • Wypalanie zwykłym palnikiem acetylenowo – tlenowym
  • Wypalanie wypalarką plazmową
  • Wypalanie laserem – zastosowanym jako urządzenie CNC, sterowane numerycznie.

Niebezpieczeństwa

Każdy z wyżej wymienionych czynników, stosowany do wypalania, może powodować różne zagrożenia i tak, mogą to być: promieniowanie podczerwone w przypadku wypalania palnikiem acetylenowo – tlenowym, oraz plazmą, oparzenia w przypadku wszystkich typów urządzeń, uszkodzenia oczu – to szczególnie w przypadku wypalarki plazmowej i laserowej.

BHP przy obróbce metali przez wypalanie

Jak zwykle ważna jest odpowiednia organizacja pracy, a więc w pobliżu stanowiska palenia blach palnikiem nie składujemy przedmiotów łatwopalnych, a ze względu na promieniowanie podczerwone nie organizujemy w pobliżu innych stanowisk pracy. Podobnie rzecz ma się z plazmą. Jeśli chodzi o lasery, te nie wymagają szczególnej organizacji poza momentem, kiedy blachy po wypaleniu zdejmuje się ze stołu – mogą być gorące i lepiej jest odczekać jakiś czas.

Dalej są ochrony zbiorowe: plazma i palnik wymagają kurtyn spawalniczych lub podobnego rozwiązania, by chronić pracowników na sąsiednich stanowiskach. Wypalarki laserowe CNC zazwyczaj strefę palenia mają odgrodzoną osłonami przeszklonymi (i ważna uwaga – nie może być w tych osłonach zwyczajne szkło, tylko takie, które filtruje wiązkę lasera określonej długości, serwowaną przez wypalarkę).

Na końcu ochrony indywidualne: specjalistyczne przyłbice, okulary itp – to w przypadku ochrony przed promieniowaniem świetlnym, ochrona przed wysoką temperaturą to odpowiednie rękawice, strój roboczy, w razie konieczności fartuch spawalniczy (kiedy w procesie technologicznym są częste rozprysku gorącego żużla, a pracownika prowadzącego palenie nie chroni żadna osłona zbiorowa).

Related Posts

  • 30
    Niektórzy sądzą, że szkolenia BHP, są niemiłym obowiązkiem, który trzeba spełnić, żeby tylko móc pracować. Natomiast w miejscu pracy obowiązują pewne zasady. Nie dotyczą one tylko ubioru oraz zachowania związanego z samym stanowiskiem pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się to z koniecznością szkolenia BHP każdego pracownika rozpoczynającego…
    Tags: pracy, bhp, to, końcu, zatem, zasady, bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa, pracownika