Czas wolny po przedłużonym czasie pracy

Jeśli pracownik musi pracować w przedłużonym trybie czasu pracy, ma prawo do odpoczynku, który nie może być krótszy niż przedłużony czas pracy. A czas wolny winien następować po takim przedłużonym czasie pracy. Na przykład, jeśli pracownik musi pracować łącznie dwanaście godzin w ciągu doby. Wtedy po zakończeniu pracy, przypada mu co najmniej dwanaście godzin wolnego. A ponadto, w czasie przedłużonego czasu pracy, ma on prawo do dwóch przerw po piętnaście minut, po każdy, sześciogodzinnym przepracowanym, bloku czasowym.

Obie przerwy są wliczane do czasu pracy. W przypadku pracy związanej z ochroną mienia, czyli popularnie mówiąc pracujących jako stróże. Czas pracy może zostać wydłużony do maksymalnie dwudziestu czterech godzin. Jednak po tak wydłużonym czasie pracy, nie może on przyjść do pracy ponownie przed upływem kolejnej doby po zakończonym czasie pracy. Łączny czas pracy w ciągły tygodnia roboczego, nie powinien jednak przekraczać czterdziestu ośmiu godzin. Tak więc w przypadku pracy stróża, jego dobowe dyżury, nie powinny nastąpić więcej niż dwa razy w ciągu tygodnia pracy.

Related Posts

 • 90
  Czas pracyLista obecności jest ważna nie tylko w szkole, ale również w pracy. Według prawa podczas pięciodniowego tygodnia pracy nie powinno to być więcej niż czterdzieści  godzin, a więc osiem godzin dziennie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na pełny wymiar pracy to właśnie tak powinien przepisowo wyglądać nasz tydzień pracy. Oczywiście mogą zdarzać…
  Tags: pracy, czasu, norma, czas, tygodniowa
 • 63
  Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni…
  Tags: pracy, czasu, godzin, czas
 • 60
  Czas pracy – co to jest, jak liczyć?To nic innego, jak odstęp czasu od do, w ciągu doby, kiedy to osoba zatrudniona, czyli inaczej mówiąc pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Praca ta może być wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu, albo w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o określone miejsce, to może to być zarówno hala produkcyjna, jak…
  Tags: pracy, godzin, czas, czasu
 • 58
  Indywidualny czas pracy pracownikaJeśli zajdzie taka potrzeba, to na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy. Istnieją szczególne przypadki, kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek. I tak w przypadku, kiedy taki wniosek składany jest przez pracownika, który jest rodzica dziecka w fazie prenatalnej, albo w przypadku ciąży powikłanej. Wniosek…
  Tags: pracy, czasu, czas
 • 55
  Wolne dni zamiast świąt?W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie…
  Tags: pracy, czasu, czas
 • 52
  Przedłużony czas pracy i czas wolny pracownikaJeśli pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy, powinien on być gotowy na tydzień przed planowaną pracą. Zdarzają się także przypadki, kiedy nie ma konieczności wykonywania pracy przez pracownika w danym miesiącu. A jest on zatrudniony na umowę o pracę, wtedy mimo braku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie co najmniej minimalne.…
  Tags: pracy, czas, czasu, godzin