Miejsce do pracy

Mając na uwadze „pomieszczenie pracy” to oznacza ono pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za nie miejsc, które są przeznaczone jedynie na pobyt pracowników. Bo te stanowią pomieszczenia higienicznosanitarne. W pomieszczeniu pracy powinna panować atmosfera pracy, ale jeśli maszyny i urządzenia pracują zbyt głośno, nie powinna być ich praca zakłócana przez dodatkowe wrzaski. Zazwyczaj są to prace związane z bezpośrednim kontaktem pracowników z niebezpiecznymi urządzeniami. A przy takiej pracy wymagane jest skupienie i spokój, tak aby możliwe było wykonywanie swoich zadań jak najlepiej i zachowaniem bezpieczeństwa. W czasie takich prac, także zdarzają się wypadki, które mogą być spowodowane tak zwaną rutyną. Wtedy pracownik wykonuje swoje czynności, jakby automatycznie z powodu tego, że dość długo pracuje już przy danym urządzeniu. Aby zapobiec takim problemom, należy podchodzić do pracy z dużą odpowiedzialnością. Ale także z zachowaniem przepisów BHP i regularnie odbywać szkolenia, które mają za zadanie przypominać niektóre zasady i niebezpieczeństwa, jakie mogą spowodować wszelkie zaniedbania.

Related Posts

 • 60
  Pomieszczenia przeznaczone do pracy i inneJeśli chodzi o pomieszczenia przeznaczone do pracy, to można je podzielić ze względu na różne kryteria na przykład łączny czas przebywania w nich pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej. I tak jeśli, jest on krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu…
  Tags: pracy, przeznaczone, pomieszczenia, pomieszczenie, pracowników, takich, to, należy, niebezpieczeństwa, spowodować
 • 57
  Pomieszczenia pracy stałejOkreślenie "pomieszczenie stałej pracy" odnosi się do pomieszczenia pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. Czyli wszystkie te miejsca, w których zatrudniony na umowę o prace przebywa i pracuje łącznie powyżej 4 godzin. A przez określenie "pomieszczeniu czasowej pracy" rozumie pomieszczenie…
  Tags: pracy, to, praca, pomieszczenie
 • 54
  Nic istotniejszego!Nie ma w pracy nic istotniejszego niż bezpieczeństwo. Swoje, współpracowników, oraz innych osób. Aby być świadomym zagrożeń, móc ich unikać lub radzić sobie z nimi w momencie pojawienia się niezbędna jest znajomość BHP. Nim pracownik rozpocznie pracę w jakimkolwiek zakładzie pracy musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.…
  Tags: pracy, bhp, szkolenia, pracownik, czasie, bezpieczeństwa, wypadki
 • 54
  Wypadki przy pracy – obowiązki pracownikaWypadki przy pracy zdarzają się w wielu branżach, a także w wielu zakładach. Nawet, gdyby działania służby BHP były na najwyższym poziomie, ryzyko powstania wypadków, na przykład wskutek nieprzewidzianych zdarzeń, nadal istnieje. Tak więc, bez względu na wszystko wypadek może się wydarzyć – także Tobie. Jakie są więc obowiązki pracownika?…
  Tags: to, pracy, pracowników, zadań, należy, wypadki, bhp, zdarzają
 • 53
  Zagrożenia w środowisku pracyPrzez określenie "środowisko pracy" określa się dostępne i stworzone przez pracodawce warunki środowiska materialnego. Które zostało określone czynnikami fizycznymi, w którym odbywa się proces pracy. To może być biuro z wyposażeniem, albo hala maszynowa. To właśnie w środowisku pracy znajdować się może miejsce pracy, czyli wydzielone miejsce do pracy dla…
  Tags: pracy, to, miejsce
 • 48
  Szkolenia BHP - niepotrzebne?Niektórzy sądzą, że szkolenia BHP, są niemiłym obowiązkiem, który trzeba spełnić, żeby tylko móc pracować. Natomiast w miejscu pracy obowiązują pewne zasady. Nie dotyczą one tylko ubioru oraz zachowania związanego z samym stanowiskiem pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się to z koniecznością szkolenia BHP każdego pracownika rozpoczynającego…
  Tags: szkolenia, pracy, bhp, to, zasady, bezpieczeństwa, pracownik, niebezpieczeństwa, wypadki