Pomieszczenia pracy stałej

Określenie „pomieszczenie stałej pracy” odnosi się do pomieszczenia pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. Czyli wszystkie te miejsca, w których zatrudniony na umowę o prace przebywa i pracuje łącznie powyżej 4 godzin. A przez określenie „pomieszczeniu czasowej pracy” rozumie pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa od 2 do 4 godzin. Może to być na przykład kuchnia w restauracji, w której pracownik może wykonywać pracę dorywczą, a jego stałym miejscem pracy będzie bar obsługi, w którym to przebywa powyżej czterech godzin.

Z punktu widzenia przepisów BHP, to znaczenie mają oba te miejsca. Gdyż wszędzie, a także w czasie drogi do pracy oraz powrotu z pracy, pracownik powinien zachowywać szczególną ostrożność. Tak aby nie sprowadzać na siebie ryzyka utraty życia lub zdrowia. W pomieszczeniach pracy stałej należy przestrzegać zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, nie tylko dla samego siebie, ale także dla innych użytkowników.

Related Posts

 • 57
  Miejsce do pracyMając na uwadze "pomieszczenie pracy" to oznacza ono pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za nie miejsc, które są przeznaczone jedynie na pobyt pracowników. Bo te stanowią pomieszczenia higienicznosanitarne. W pomieszczeniu pracy powinna panować atmosfera pracy, ale jeśli maszyny i urządzenia pracują zbyt…
  Tags: pracy, praca, to, pomieszczenie
 • 50
  Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni…
  Tags: pracy, godzin, praca
 • 35
  Pomieszczenia przeznaczone do pracy i inneJeśli chodzi o pomieszczenia przeznaczone do pracy, to można je podzielić ze względu na różne kryteria na przykład łączny czas przebywania w nich pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej. I tak jeśli, jest on krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu…
  Tags: pracy, pomieszczenie, to, praca