Przepisy BHP w szkole – zmiany

Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie BHP w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach weszło w życie 29 listopada 2018 roku. Zmiany przewidziane w dokumencie dotyczą między innymi planu zajęć uczniów, który to ma być różnorodny uwzględniając przy tym ich możliwości psychofizyczne. Ponadto dyrektor powinien prowadzić rejestr wyjść grupowych uczniów oprócz wycieczek. Długość przerw międzylekcyjnych będzie odtąd ustalana przez dyrektora placówki w porozumieniu z radą rodziców i samorządem uczniowskim.

Szkoła powinna zapewnić miejsce, gdzie uczniowie mogliby zostawić podręczniki szkolne. Apteczka powinna być umiejscowiona w świetlicy szkolnej, a wszyscy pracownicy szkoły przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Remont placówki nie może w jakimkolwiek stopniu zagrażać bezpieczeństwu osób, które przebywają na terenie szkoły. Natomiast zajęcia na strzelnicy może przeprowadzać jedynie upoważniona do tego osoba na podstawie art. 46 ust. 3 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Related Posts

 • 62
  Uczniów również obowiązują przepisy bhpTroska o bezpieczeństwo jest szczególnie ważna w miejscach, gdzie przebywa dużo ludzi. W skupisku łatwiej bowiem o nieszczęśliwy wypadek. Takim miejscem jest niewątpliwe szkoła, gdzie przepisy bhp obowiązują zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Niestety zdarza się, że ci ostatni wydają się o tym nie pamiętać. Jakich przepisów powinni przestrzegać? Uczniowie…
  Tags: uczniów, przepisy, bhp, przebywają, szkoła, zajęć, szkoły, przerw, uczniowie
 • 53
  Przepisy BHPWydaje się, że przepisy BHP są nudne i niepotrzebne.   Nic bardziej mylnego. Są one niezbędne do prawidłowego, oraz bezpiecznego funkcjonowania w zakładzie pracy. Gwarantują one, że zadania będą wykonane nie tylko prawidłowo, ale równocześnie z zachowaniem zasad, dzięki którym nikt nie będzie poszkodowany. Jest to szczególnie istotne w zakładach…
  Tags: bhp, to, przepisy, zapewnić, sprawie, rozporządzenie
 • 33
  Przepisy bhpPrzepisy BHP są określone w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie zakładowym. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania oraz stosowania się do określonych zaleceń, między innymi w kwestii obsługi maszyn czy też postępowania w krytycznych sytuacjach. Jeżeli chodzi o zadania pracodawcy, ma on obowiązek dbania o zdrowie i życie osób, które są…
  Tags: przepisy, innymi, to, bhp, życie, osób
 • 32
  Szkolenia BHP - niepotrzebne?Niektórzy sądzą, że szkolenia BHP, są niemiłym obowiązkiem, który trzeba spełnić, żeby tylko móc pracować. Natomiast w miejscu pracy obowiązują pewne zasady. Nie dotyczą one tylko ubioru oraz zachowania związanego z samym stanowiskiem pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się to z koniecznością szkolenia BHP każdego pracownika rozpoczynającego…
  Tags: bhp, to, pomocy, pierwszej, udzielania, dotyczą
 • 32
  Bezpieczeństwo i higiena pracy - podstawyBHP, to zbiór przepisów i zasad, których należy przestrzegać w miejscu pracy. Mają nas ustrzec przed wypadkami i chorobami zawodowymi. Przepisy BHP określają warunki pracy, które muszą zostać spełnione w każdej firmie. Niektóre zasady określają informacje o: drodze ewakuacyjnej przez którą łatwo będzie pracownikom opuścić budynek w razie sytuacji awaryjnej,…
  Tags: bhp, osoba, pracownicy, przepisy, to, przebywają, zapewnić
 • 30
  Instruktaże z BHP a niebezpieczeństwoZ pewnością każdy wykonujący pracę człowiek musi mieć na uwadze, że wypadki się zdarzają. Bez znaczenia jest czy ta robota polega na redagowaniu niusów w gazetach czy budowaniu budynków. Ryzyko wyrządzenia sobie urazu istnieje w każdej chwili a dodatkowo w znaczącej liczbie przypadków o tej prawdzie zapominamy. Całe mnóstwo firm…
  Tags: to, bhp, ponadto, osób