Zagrożenia w środowisku pracy

Przez określenie „środowisko pracy” określa się dostępne i stworzone przez pracodawce warunki środowiska materialnego. Które zostało określone czynnikami fizycznymi, w którym odbywa się proces pracy. To może być biuro z wyposażeniem, albo hala maszynowa. To właśnie w środowisku pracy znajdować się może miejsce pracy, czyli wydzielone miejsce do pracy dla jednego pracownika w ciągu jednej zmiany. Z takiego miejsca mogą czasem też korzystać inni pracownicy, jeśli jest to praca zmianowa. A ze środowiska pracy korzysta cały zespół pracowników.

A przepisy BHP zostały stworzony z myślą o potencjalnym „zagrożeniu” przez które rozumie się taki stan. Kiedy to w środowisku pracy może zostać spowodowany wypadek lub choroba, określana mianem na przykład zawodowej. Zagrożenia w środowisku pracy bywają różne, są to między innymi takie problemy, jak rutyna. Która z jednej strony jest czymś zupełnie naturalnym, gdy wykonuje się tą samą pracę przez wiele godzin, tygodni, lat. A z czasem poszczególne działania można zacząć wykonywać już w sposób automatyczny i pozbawiony należytego skupienia.

Related Posts

 • 53
  Miejsce do pracyMając na uwadze "pomieszczenie pracy" to oznacza ono pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za nie miejsc, które są przeznaczone jedynie na pobyt pracowników. Bo te stanowią pomieszczenia higienicznosanitarne. W pomieszczeniu pracy powinna panować atmosfera pracy, ale jeśli maszyny i urządzenia pracują zbyt…
  Tags: pracy, to, miejsce
 • 53
  Czas pracy – co to jest, jak liczyć?To nic innego, jak odstęp czasu od do, w ciągu doby, kiedy to osoba zatrudniona, czyli inaczej mówiąc pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Praca ta może być wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu, albo w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o określone miejsce, to może to być zarówno hala produkcyjna, jak…
  Tags: to, pracy
 • 34
  Przepisy BHP - podstawowe informacjePrzepisy BHP w skrócie, pełna nazwa: Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy stanowią zbiór zasad określających bezpieczne i higieniczne wykonywanie pracy oraz kształtowanie odpowiednich zgodnych z wymaganymi normami warunków pracy. W ramach przepisów BHP zawarto różne aspekty mające związek z pracą: ergonomiczny, medyczny, ekonomiczny, psychologiczny, bezpieczeństwa technicznego i inne. Zgodnie z…
  Tags: pracy, to
 • 33
  Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni…
  Tags: pracy
 • 30
  Co to są zagrożenia biologiczne?Tak samo w domu, jak też i w pracy czyhają na nas różnego rodzaju zagrożenia. Nie są to tylko wypadki przy pracy, ale także równie niebezpieczne zagrożenia biologiczne. Związane z różnego rodzaju organizmami, albo substancjami pochodzenia organicznego. Są one niebezpieczne, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a czasem także życia…
  Tags: to, zagrożenia, pracy