BHP – obowiązki pracodawcy i pracownika

Podejmując pracę w każdym zakładzie, jest się zobowiązanym do przestrzegania norm bhp. Jednak warto pamiętać, że pracodawca musi zapewnić odpowiednie ku temu środki.

Obowiązki pracodawcy

Wszelkie przepisy zawarte są w Kodeksie pracy oraz regulaminie miejsca pracy. Natomiast pracownik ma obowiązek stosować się do zaleceń pracodawcy w zakresie obsługi maszyn czy postępowania w razie zagrożenia. Pracodawca dba o zdrowie i życie zatrudnionych a także jest zobowiązany przeprowadzać okresowe szkolenia z zakresu bhp.

Obowiązki pracownika

Zawarte w przepisach zasady bhp wymagają od pracownika:

 • znajomości przepisów bhp,
 • wykonywania poleceń służbowych, które są w zgodzie z bhp,
 • używania odzieży ochronnej,
 • wykonywania zgodnie z terminami badań lekarskich,
 • obsługę sprzętu firmowego zgodnie z przeznaczeniem,
 • informowanie przełożonego o potencjalnych awariach i innych sytuacjach, które stoją w sprzeczności z przepisami bhp,

zgłoszenia inspekcji bhp łamania przepisów przez pracodawcę, jeśli występuje praca w nieodpowiednich warunkach lub jeśli zauważono niedostateczną ochronę pracownika.

Related Posts

 • 46
  Bezpieczeństwo i higiena pracy - podstawyBHP, to zbiór przepisów i zasad, których należy przestrzegać w miejscu pracy. Mają nas ustrzec przed wypadkami i chorobami zawodowymi. Przepisy BHP określają warunki pracy, które muszą zostać spełnione w każdej firmie. Niektóre zasady określają informacje o: drodze ewakuacyjnej przez którą łatwo będzie pracownikom opuścić budynek w razie sytuacji awaryjnej,…
  Tags: pracy, bhp, pracownika, przepisów, pracownik, pracodawca
 • 42
  Zagadnienia na szkoleniu BHPOgólne szkolenie BHP, musi zawierać poszczególne podpunkty, które każdy pracownik musi opanować przed podjęciem pracy na etacie. Wśród poszczególnych zagadnień, jakie mają szkolenia BHP, znajduje się higiena pracy. Pierwszy krok, to rzeczywiście bardzo ogólnikowe informacje na temat tego, kto jakie ma prawa oraz obowiązki. Tak żeby zarówno pracodawca i pracownik…
  Tags: bhp, pracy, pracodawca, pracownik, obowiązki
 • 41
  Wypadki przy pracy – obowiązki pracownikaWypadki przy pracy zdarzają się w wielu branżach, a także w wielu zakładach. Nawet, gdyby działania służby BHP były na najwyższym poziomie, ryzyko powstania wypadków, na przykład wskutek nieprzewidzianych zdarzeń, nadal istnieje. Tak więc, bez względu na wszystko wypadek może się wydarzyć – także Tobie. Jakie są więc obowiązki pracownika?…
  Tags: pracy, obowiązki, pracownika, bhp
 • 37
  Wolne dni zamiast świąt?W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie…
  Tags: pracy, pracodawca, bhp
 • 35
  Kto może przejść szkolenie BHP elearningowe?Rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w obecnym kształcie zezwala na przeprowadzanie szkoleń BHP w formie e-learningu. Na czym ta forma polega? Otóż e-learning oznacza, że kursant sam zapoznaje się z materiałem dydaktycznym w formie elektronicznej (strona internetowa, prezentacja opublikowana w protokole http, rzadziej w ftp)…
  Tags: bhp, pracownika, obowiązki, pracy, pracownik
 • 34
  Coraz częściej do naszej redakcji napływają maile, w których pracodawcy skarżą się na pracowników nie przestrzegających podstawowych zasad BHP, które powinny być stosowane na ich stanowisku pracy. Co w takich sytuacjach może uczynić pracodawca, aby nie narażać się na groźne skutki bezmyślności pracowników? Jest kilka rad, które możemy wam przekazać.…
  Tags: bhp, pracy, pracownik, pracodawcy, pracodawca