Indywidualny czas pracy pracownika

Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy. Istnieją szczególne przypadki, kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek. I tak w przypadku, kiedy taki wniosek składany jest przez pracownika, który jest rodzica dziecka w fazie prenatalnej, albo w przypadku ciąży powikłanej. Wniosek ten może złożyć także małżonek pracownika, który objęty jest tą możliwością.

W innym przypadku kiedy pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek, powinien on dotyczyć pracownika, będącego rodzicem dziecka z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym. Lub dziecka potrzebującego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka będącego na etapie kształcenia specjalnego lub z orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. W innych przypadkach pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku o indywidualny rozkład czasu pracy pracownika. Zwłaszcza jeżeli jego uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy.

Related Posts

 • 59
  Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni…
  Tags: pracy, czasu, czas
 • 58
  Czas wolny po przedłużonym czasie pracyJeśli pracownik musi pracować w przedłużonym trybie czasu pracy, ma prawo do odpoczynku, który nie może być krótszy niż przedłużony czas pracy. A czas wolny winien następować po takim przedłużonym czasie pracy. Na przykład, jeśli pracownik musi pracować łącznie dwanaście godzin w ciągu doby. Wtedy po zakończeniu pracy, przypada mu…
  Tags: pracy, czas, czasu
 • 56
  Czas pracy – co to jest, jak liczyć?To nic innego, jak odstęp czasu od do, w ciągu doby, kiedy to osoba zatrudniona, czyli inaczej mówiąc pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Praca ta może być wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu, albo w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o określone miejsce, to może to być zarówno hala produkcyjna, jak…
  Tags: to, pracy, czas, czasu, rozkład
 • 53
  Czas pracyLista obecności jest ważna nie tylko w szkole, ale również w pracy. Według prawa podczas pięciodniowego tygodnia pracy nie powinno to być więcej niż czterdzieści  godzin, a więc osiem godzin dziennie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na pełny wymiar pracy to właśnie tak powinien przepisowo wyglądać nasz tydzień pracy. Oczywiście mogą zdarzać…
  Tags: pracy, to, czasu, czas
 • 51
  Wolne dni zamiast świąt?W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie…
  Tags: pracy, czasu, pracodawca, czas
 • 47
  Przedłużony czas pracy i czas wolny pracownikaJeśli pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy, powinien on być gotowy na tydzień przed planowaną pracą. Zdarzają się także przypadki, kiedy nie ma konieczności wykonywania pracy przez pracownika w danym miesiącu. A jest on zatrudniony na umowę o pracę, wtedy mimo braku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie co najmniej minimalne.…
  Tags: pracy, czas, czasu