Jaka powinna być minimalna wysokość pomieszczeń w pracy?

Przepisy BHP jasno określają minimalną wysokość pomieszczeń w zakładach pracy. Jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, musi wynosić ona przynajmniej 3 metry w świetle. 3,3 metra w świetle, powinna wynosić wysokość, jeśli w pomieszczeniu, prowadzone są prace powodujące występowanie czynników dla zdrowia.

Jeśli pomieszczenia są niższe niż 3 metry, pracodawca musi zapewnić klimatyzację pomieszczenia oraz uzyskać zgodę państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. W tym wypadku, jeśli w pomieszczeniu pracuje nie więcej niż 4 pracowników, musi na każdego z nich przypadać, 15 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni a wysokość nie może być niższa niż dwa i pół metra. Pomieszczenia o charakterze portierni, dyżurek, kiosków ulicznych czy kantorków, mogą mieć wysokość nie niższą niż 2,2 metra wysokości.

W pomieszczeniach o stropie pochyłym wysokość pomieszczeń pracy stosuje się do średniej wysokości pomieszczenia, lecz w najniższym miejscu wysokość od podłogi do sufitu nie może być mniejsza niż 1,9 metra.

Related Posts

 • 46
  Pomieszczenia przeznaczone do pracy i inneJeśli chodzi o pomieszczenia przeznaczone do pracy, to można je podzielić ze względu na różne kryteria na przykład łączny czas przebywania w nich pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej. I tak jeśli, jest on krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu…
  Tags: pracy, pomieszczenia, pomieszczeń
 • 38
  Miejsce do pracyMając na uwadze "pomieszczenie pracy" to oznacza ono pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca. Nie uważa się za nie miejsc, które są przeznaczone jedynie na pobyt pracowników. Bo te stanowią pomieszczenia higienicznosanitarne. W pomieszczeniu pracy powinna panować atmosfera pracy, ale jeśli maszyny i urządzenia pracują zbyt…
  Tags: pracy, pomieszczeniu, pomieszczenia
 • 35
  Czy po zmianie stanowiska pracy muszę przechodzić dodatkowe szkolenie wstępne ogólne?Szkolenie wstępne ogólne BHP przechodzi się podczas pierwszych godzin w nowej pracy, podczas nowego zatrudnienia i powinno ono trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne. Po nim następuje szkolenie stanowiskowe, które w zależności od grupy pracowniczej może trwać od dwóch do 8 godzin (co najmniej tyle). Jednak wyobraźmy sobie sytuację w…
  Tags: pracy, stanowiska
 • 33
  Bezpieczeństwo w usługachUsługi są najbardziej rozbudowaną gałęzią niemal każdej gospodarki. Usługi można podzielić na nieskończoną liczbę dziedzin, w których podmiot wykonuje określoną pracę na zlecenie drugiego podmiotu. Podczas tej pracy nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie, które jest bardzo ważnym elementem działalności usługowej. Jak w każdej branży, tak i w usługach musimy…
  Tags: pracy, zdrowia, stanowiska, wysokość
 • 30
  Przepisy bhpPrzepisy BHP są określone w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie zakładowym. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania oraz stosowania się do określonych zaleceń, między innymi w kwestii obsługi maszyn czy też postępowania w krytycznych sytuacjach. Jeżeli chodzi o zadania pracodawcy, ma on obowiązek dbania o zdrowie i życie osób, które są…
  Tags: pracy, stanowiska