Prawo pracy

W dzisiejszych czasach  na rynku pracy sytuacja dla wielu bezrobotnych nie jest ciekawa. Oczywiście są Urzędy Pracy, Internet, w którym również możemy szukać pracy, ale są ważne również znajomości. Dlatego po znalezieniu już pracy, jesteśmy tak szczęśliwi, że zapominamy, że istnieje coś takiego jak Prawo Pracy. Tak, pracownicy mają w Polsce swoje prawa, które reguluje to właśnie prawo. Niezależnie od tego jaką pracę wykonujesz – umysłową bądź fizyczną, Twój pracodawca ma również pewne obowiązki względem pracownika. Tematyka jest bardzo obszerna. Dotyczy ona m.in. wynagrodzenia, urlopu, czasu pracy, mobbingu, BHP czy wypadków przy pracy. Jednym z ciekawych przykładów jest praca podczas upałów. Niezależnie od pracy w biurze czy na budowie, pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom taką ilość napojów, aby była dla nich wystarczająca. Dodatkowo dla pracowników fizycznych jest wymagana dodatkowo woda bieżąca (np. do umycia). Dla jednych może się to wydawać mało ważne zagadnienie, jednak to pozory. Pracownicy dobrze wiedzą jak ważne jest wtedy odpowiednie nawodnienie. Oczywiście najczęściej odnosimy się do Prawa Pracy przy zwolnieniach grupowych, rozwiązaniach umów o pracę. Będąc pracownikiem oczywiście nie jesteśmy w stanie znać całego Prawa Pracy, ale warto wiedzieć, że coś takiego w ogóle istnieje. Jest wiele prawników o owej specjalizacji, którzy są w stanie nam odpowiednio pomóc. Co ważne, nie powinniśmy się bać. To właśnie najczęściej strach decyduje o tym, że godzimy się w naszych miejscach pracy na kolejne upokorzenia. Pracodawcy jednak na tym bazują. Tym bardziej, że bezrobocie jest tak wysokie, że wiedzą, że na nasze miejsce są kolejni chętni. Mimo wszystko należy walczyć z takimi sprawami. Po zostało stworzone Prawo Pracy, abyśmy mogli się do niego odnosić. Z pewnością byliśmy świadkami sytuacji,  w których pracownicy wygrywali sprawy przeciwko swoim pracodawcom, właśnie dzięki pomocy Prawu Pracy. Każda sytuacja związana z pracą jest tam zawarta, dlatego jeśli którykolwiek z pracowników ma problemy w pracy, powinien skorzystać z tej pomocy.

Related Posts

 • 52
  Przepisy bhpPrzepisy BHP są określone w Kodeksie Pracy oraz w regulaminie zakładowym. Każdy pracownik ma obowiązek przestrzegania oraz stosowania się do określonych zaleceń, między innymi w kwestii obsługi maszyn czy też postępowania w krytycznych sytuacjach. Jeżeli chodzi o zadania pracodawcy, ma on obowiązek dbania o zdrowie i życie osób, które są…
  Tags: pracy, prawo, to, bhp
 • 50
  Zwolnienie z pracyBędąc sumiennym i odpowiednio wykonującym na czas pracownikiem, z pewnością nie spodziewamy się zwolnienia z pracy. Niestety takie przypadki są coraz częstsze. Oczywiście każde zwolnienie z pracy ma różne podłoże, rodzaj i swój przebieg. Są zwolnienia dyscyplinarne, grupowe, ale również indywidualne. Wielu z nas nie wyobraża sobie nawet takiej sytuacji.…
  Tags: pracy, to, prawo
 • 49
  Wolne dni zamiast świąt?W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie…
  Tags: pracy, bhp
 • 46
  Bezpieczeństwo i higiena pracy - podstawyBHP, to zbiór przepisów i zasad, których należy przestrzegać w miejscu pracy. Mają nas ustrzec przed wypadkami i chorobami zawodowymi. Przepisy BHP określają warunki pracy, które muszą zostać spełnione w każdej firmie. Niektóre zasady określają informacje o: drodze ewakuacyjnej przez którą łatwo będzie pracownikom opuścić budynek w razie sytuacji awaryjnej,…
  Tags: pracy, bhp, to
 • 46
  Wskazówki od BHP - owcaBezpieczeństwa miejsca pracy jak i całego środowiska jest bardzo ważne dla pracowników i pracodawców. Istnieje wiele miejsc pracy, w których często zdarzały się wypadki. Po wprowadzeniu mniejszych lub większych zmian, miejsce to na powrót stawało się bezpiecznym i przyjaznym dla osób w nim przebywających. Tak naprawdę są dwa rodzaje zagadnień…
  Tags: pracy, bhp, to
 • 46
  Szkolenia BHP - niepotrzebne?Niektórzy sądzą, że szkolenia BHP, są niemiłym obowiązkiem, który trzeba spełnić, żeby tylko móc pracować. Natomiast w miejscu pracy obowiązują pewne zasady. Nie dotyczą one tylko ubioru oraz zachowania związanego z samym stanowiskiem pracy, ale także bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się to z koniecznością szkolenia BHP każdego pracownika rozpoczynającego…
  Tags: pracy, bhp, to