Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?

Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni w tygodniu, będzie pracować przez 10 godzin przez cztery dni, czyli od poniedziałku do czwartku, albo od wtorku do piątku. Może też zostać on zmieniony na maksymalnie 12 godzinny, ale w łącznym terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca. Skrócenie czasu pracy poniżej norm określonych w przepisach, możliwe jest dla pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych. Albo jeśli praca może powodować skutki szczególnie szkodliwe dla zdrowia. Na przykład przy pyłkach, które mogą spowodować pylicę płuc, albo inne choroby zawodowe. Skrócenie czasu pracy, może także polegać na ustanowieniu przerw w pracy, które będą wliczane do czasu pracy. W celu zniwelowania skutków ewentualnego przebywania w szkodliwym środowisku pracy.

Related Posts

 • 64
  Czas pracy – co to jest, jak liczyć?To nic innego, jak odstęp czasu od do, w ciągu doby, kiedy to osoba zatrudniona, czyli inaczej mówiąc pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Praca ta może być wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu, albo w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o określone miejsce, to może to być zarówno hala produkcyjna, jak…
  Tags: pracy, godzin, czas, czasu
 • 63
  Czas wolny po przedłużonym czasie pracyJeśli pracownik musi pracować w przedłużonym trybie czasu pracy, ma prawo do odpoczynku, który nie może być krótszy niż przedłużony czas pracy. A czas wolny winien następować po takim przedłużonym czasie pracy. Na przykład, jeśli pracownik musi pracować łącznie dwanaście godzin w ciągu doby. Wtedy po zakończeniu pracy, przypada mu…
  Tags: pracy, czas, godzin, czasu
 • 59
  Indywidualny czas pracy pracownikaJeśli zajdzie taka potrzeba, to na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy. Istnieją szczególne przypadki, kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek. I tak w przypadku, kiedy taki wniosek składany jest przez pracownika, który jest rodzica dziecka w fazie prenatalnej, albo w przypadku ciąży powikłanej. Wniosek…
  Tags: pracy, czasu, czas
 • 56
  Czas pracyLista obecności jest ważna nie tylko w szkole, ale również w pracy. Według prawa podczas pięciodniowego tygodnia pracy nie powinno to być więcej niż czterdzieści  godzin, a więc osiem godzin dziennie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na pełny wymiar pracy to właśnie tak powinien przepisowo wyglądać nasz tydzień pracy. Oczywiście mogą zdarzać…
  Tags: pracy, czasu, czas
 • 56
  Wolne dni zamiast świąt?W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie…
  Tags: pracy, dni, czasu, czas
 • 52
  Przedłużony czas pracy i czas wolny pracownikaJeśli pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy, powinien on być gotowy na tydzień przed planowaną pracą. Zdarzają się także przypadki, kiedy nie ma konieczności wykonywania pracy przez pracownika w danym miesiącu. A jest on zatrudniony na umowę o pracę, wtedy mimo braku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie co najmniej minimalne.…
  Tags: pracy, czas, czasu, godzin