Wolne dni zamiast świąt?

W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. Które normalnie przypadałyby, jako wolne od pracy przypadających w tym okresie. W celu prawidłowych ustaleń i rozliczeń czasu pracy, pracodawca powinien prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika.

Ewidencja ta ma za zadanie posłużyć do celów prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca może też udostępnić tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie. Chociaż niektóre zawody wymagają pracy także w dni wolne, niedziele i święta. Warto jednak pamiętać, że święta, jest to czas szczególny dla rodzin. Jeśli jest taka możliwość warto podzielić w te dni zmiany, na nieco krótsze odcinki, tak aby każdy z pracowników, miał możliwość spędzenia chociaż paru godzin wspólnie z rodziną.

Related Posts

 • 56
  Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni…
  Tags: pracy, czasu, dni, czas
 • 55
  Czas wolny po przedłużonym czasie pracyJeśli pracownik musi pracować w przedłużonym trybie czasu pracy, ma prawo do odpoczynku, który nie może być krótszy niż przedłużony czas pracy. A czas wolny winien następować po takim przedłużonym czasie pracy. Na przykład, jeśli pracownik musi pracować łącznie dwanaście godzin w ciągu doby. Wtedy po zakończeniu pracy, przypada mu…
  Tags: pracy, czas, czasu
 • 51
  Indywidualny czas pracy pracownikaJeśli zajdzie taka potrzeba, to na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy. Istnieją szczególne przypadki, kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek. I tak w przypadku, kiedy taki wniosek składany jest przez pracownika, który jest rodzica dziecka w fazie prenatalnej, albo w przypadku ciąży powikłanej. Wniosek…
  Tags: pracy, pracodawca, czasu, czas
 • 49
  Prawo pracyW dzisiejszych czasach  na rynku pracy sytuacja dla wielu bezrobotnych nie jest ciekawa. Oczywiście są Urzędy Pracy, Internet, w którym również możemy szukać pracy, ale są ważne również znajomości. Dlatego po znalezieniu już pracy, jesteśmy tak szczęśliwi, że zapominamy, że istnieje coś takiego jak Prawo Pracy. Tak, pracownicy mają w…
  Tags: pracy, bhp
 • 49
  Czas pracyLista obecności jest ważna nie tylko w szkole, ale również w pracy. Według prawa podczas pięciodniowego tygodnia pracy nie powinno to być więcej niż czterdzieści  godzin, a więc osiem godzin dziennie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na pełny wymiar pracy to właśnie tak powinien przepisowo wyglądać nasz tydzień pracy. Oczywiście mogą zdarzać…
  Tags: pracy, czasu, czas
 • 47
  Czas pracy – co to jest, jak liczyć?To nic innego, jak odstęp czasu od do, w ciągu doby, kiedy to osoba zatrudniona, czyli inaczej mówiąc pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Praca ta może być wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu, albo w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o określone miejsce, to może to być zarówno hala produkcyjna, jak…
  Tags: pracy, czas, czasu