Wskazówki od BHP – owca

Bezpieczeństwa miejsca pracy jak i całego środowiska jest bardzo ważne dla pracowników i pracodawców. Istnieje wiele miejsc pracy, w których często zdarzały się wypadki. Po wprowadzeniu mniejszych lub większych zmian, miejsce to na powrót stawało się bezpiecznym i przyjaznym dla osób w nim przebywających. Tak naprawdę są dwa rodzaje zagadnień bezpieczeństwa, które muszą być wymienione podczas szkolenia BHP Opole. Są to warunki pracy, które dzielimy na niebezpieczne i bezpieczne, jak i zachowania pracy, który są szkodliwe dla zdrowia i nieszkodliwe.

Kompetencje menedżerów

Jeśli chodzi o zachowanie pracy, jednym z problemów jest BHP (Ozimek) na skalę mikro, czyli wewnątrz firmy, lub jej działu. Niebezpieczne sytuacje mogą występować wówczas, kiedy za ustalanie zasad bezpieczeństwa zamiast inspektorów zabierają się menedżerowie bez odpowiedniego przygotowania. Menedżer nie jest w stanie poradzić sobie z każdym zadaniem BHP, które najczęściej ma niewiele wspólnego z jego wykształceniem. Prawidłowych odpowiedzi na zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy, mogą udzielić wyłącznie osoby, na co dzień organizujące szkolenia BHP i mające kontakt z wypadkami w pracy. Zamiast tego, rolą menedżerów powinno być pamiętanie o regularnych kontrolach bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Rozmowy z pracownikami

Innym ważnym punktem w dbaniu o BHP w pracy są regularne spotkania z pracownikami i rozmowy na temat kwestii bezpieczeństwa. Powinny być omawiane zarówno tematy pracy  przy liniach produkcyjnych, jak i w biurach. Takie spotkania nie powinna trwać dłużej niż 10-15 minut, jednak powinny one się odbywać w regularnych odstępach czasu. Jeśli w międzyczasie wynikły jakieś niebezpieczne zachowania, które współpracownicy lub przełożeni zauważyli, to one również powinny stać się tematem takich rozmów.

Rozpoznawanie zagrożeń

W celu poprawy jakości pracy i zwiększeniu bezpieczeństwa, osoby z nadzoru technicznego powinni umieć szybko wychwytywać zachowania, które nie mają wiele wspólnego z bezpieczeństwem.

Oznakowanie miejsc pracy

Niektóre miejsca pracy, szczególnie te, w którym pracownicy mają do czynienia z materiałami niebezpiecznymi, powinny być szczególnie oznakowane. Jeżeli nie wiesz jak to należy wykonać, odpowiedź przynoszą szkolenia BHP z Krapkowic, organizowane dla kadry zarządzającej. Pracownicy także muszą nauczyć się wszystkiego o właściwym korzystaniu z narzędzi i stosowaniu się do wymogów BHP, jeżeli chcą uniknąć groźnych zdarzeń. Podczas taki rozmów szeroko omawiane muszą być sprawy, które dotyczy podnoszenia ciężkich przedmiotów. Uzupełnieniem szkolenia BHP może być wyjaśnienie i demonstracja prawidłowego stosowania rękawic i okularów ochronnych. Wprawdzie nie są one potrzebne na wszystkich stanowiskach, ale na tych produkcyjnych jak najbardziej są zalecane.

Related Posts

 • 58
  Nie ma w pracy nic istotniejszego niż bezpieczeństwo. Swoje, współpracowników, oraz innych osób. Aby być świadomym zagrożeń, móc ich unikać lub radzić sobie z nimi w momencie pojawienia się niezbędna jest znajomość BHP. Nim pracownik rozpocznie pracę w jakimkolwiek zakładzie pracy musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.…
  Tags: pracy, bhp, szkolenia, bezpieczeństwo, bezpieczeństwa
 • 54
  Będąc krajem o jednej z największych gospodarek w Europie, polskie firmy szczególnie mocno dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników. Można to dostrzec w branży hutniczej i górniczej, czyli tych, w których potencjalne ryzyko występowania wypadków jest największe. Wbrew temu, bardzo rzadko dochodzi tam do wypadków w czasie pracy. Czego to jest…
  Tags: pracy, bezpieczeństwo, bhp, to, zarządzanie
 • 51
  Z pewnością każdy wykonujący pracę człowiek musi mieć na uwadze, że wypadki się zdarzają. Bez znaczenia jest czy ta robota polega na redagowaniu niusów w gazetach czy budowaniu budynków. Ryzyko wyrządzenia sobie urazu istnieje w każdej chwili a dodatkowo w znaczącej liczbie przypadków o tej prawdzie zapominamy. Całe mnóstwo firm…
  Tags: to, pracy, bhp, szkolenia
 • 50
  Środki bezpieczeństwa w biurze lub fabryce nigdy nie było ważniejsze niż dziś. Wszystkie grupy pracowników są zagrożone uczestnictwem w wypadku w miejscu pracy. Oczywiście nie w równym stopniu, ale zagrożenie to oczywiście istnieje. Wypadki, a także związane z nimi późniejsze roszczenia mogą być bardzo poważną przeszkodą w wydajnym funkcjonowaniu firmy.…
  Tags: to, pracy, bezpieczeństwa, bhp, bezpieczeństwo
 • 49
  Ogólne szkolenie BHP, musi zawierać poszczególne podpunkty, które każdy pracownik musi opanować przed podjęciem pracy na etacie. Wśród poszczególnych zagadnień, jakie mają szkolenia BHP, znajduje się higiena pracy. Pierwszy krok, to rzeczywiście bardzo ogólnikowe informacje na temat tego, kto jakie ma prawa oraz obowiązki. Tak żeby zarówno pracodawca i pracownik…
  Tags: to, bhp, pracy, bezpieczeństwa, szkolenia, higiena, muszą
 • 47
  Wyobraźmy co by się działo, gdyby tak każdy pracował na swoim stanowisku, tak jak mu się to podoba. Prawdopodobnie co chwilę dochodziłoby do bardzo poważnych wypadków w zakładach pracy. Stąd też nałożony został obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP w każdej firmie, w której zatrudniany jest nowy pracownik. Niezależnie od jego stanowiska.…
  Tags: to, bhp, pracy, szkolenia