Co to są zagrożenia biologiczne?

Tak samo w domu, jak też i w pracy czyhają na nas różnego rodzaju zagrożenia. Nie są to tylko wypadki przy pracy, ale także równie niebezpieczne zagrożenia biologiczne. Związane z różnego rodzaju organizmami, albo substancjami pochodzenia organicznego. Są one niebezpieczne, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a czasem także życia ludzkiego. Najbardziej znane, to odpady medyczne, które mogą zawierać w sobie między innymi mikroorganizmy, albo wirusy. Czy na przykład toksyny, mogące zagrażać życiu człowieka. Podobnie, jak odpadki medyczne, równie niebezpieczne mogą być szkodliwe substancje, także te, groźne dla zwierząt. Takie jak na przykład różnego rodzaju trucizny. Niektóre z nich mogą być stosowane do tępienia gryzoni, albo ich odstraszania. Ale ponieważ zawierają w sobie duże ilości toksyn, należy się z nimi właściwie obchodzić. Mówiąc krótko, albo skonsultować ich użytkowanie z osobami, które się znają i mają doświadczenie. Albo dokładnie czytać zalecenia na ulotkach, a także stosować się do nich w celu unikania zagrożeń.

Kilka poziomów zagrożeń biologicznych

Istnieje kilka poziomów zagrożeń biologicznych, które dzielą się na te, mniej groźne i te bezpośrednio zagrażające życiu. Na pierwszym poziomie znajdują się takie, które mogą spowodować choroby, ale nie są zakaźne. A do problemów ze zdrowiem dochodzi, przez bezpośredni kontakt z bakteriami, albo wirusami. Najczęściej ustępują kiedy zostanie wobec nich zastosowane właściwie leczenie. Na drugim poziomie znajdują się już nieco groźniejsze zagrożenia, bo stanowią je wirusy zakaźne o średnim stopniu zaraźliwości. A ponadto mogące wywoływać długotrwałe choroby. A jednocześnie trudne do zniszczenia i bardzo często także odporne na większość leków. Oraz wymagające długotrwałego leczenia, nie konieczne zawsze zakończonego sukcesem. Wyższy poziom zagrożeń biologicznych określany poziomem trzecim, są wirusy i bakterie wywołujące choroby bardzo ciężkie w skutkach. Chociaż istnieją na nie lekarstwa, to przy ich zwalczaniu wiele zależy od indywidualnej odporności. W dodatku ten rodzaj wirusów może być dość zakaźny i należy unikać kontaktu z chorymi, zwłaszcza jeśli nie chorowało się już kiedyś na danego wirusa. I można nie posiadać naturalnej zdolności do zwalczania tego rodzaju wirusów. Zagrożenia biologiczne stopnia czwartego, to takie, które są dość mocno zakaźne, a ponadto nie istnieje skuteczne lekarstwo, czy szczepionki, mogące uodparniać na ten rodzaj wirusów. To może być na przykład gorączka krwotoczna, albo wirus Ebola.

Zasady BHP odnośnie zagrożeń biologicznych

Przepisy BHP określają sposoby radzenia sobie z zagrożeniami biologicznymi, mogącymi wywołać negatywne skutki dla życia lub zdrowia ludzkiego. Dlatego, wszędzie tam gdzie istnieje zagrożenie, warto stosować się bezwzględnie do procedur. Ma to na celu ochronę zdrowia i życia. Dlatego mając kontakt z potencjalnie zagrażającymi organizmami, albo odpadkami, w których mogą znajdować się wirusy należy stosować rękawice ochronne. Ale także po zakończeniu pracy, starannie umyć ręce preparatami bakteriobójczymi. Gdyż nawet najskuteczniejsze ochraniacze mogą nie stanowić całkowitej bariery dla bakterii i wirusów. Im wyższy poziom zagrożenia biologicznego, tym bardziej zaostrzone procedury i ich wymagalność. Ale warto mieć świadomość także przy niższych poziomach, gdyż także te mniej groźne w skutkach mogą być niebezpieczne. A lekceważenie ostrzeżeń takich chociażby znajdujących się na różnego rodzaju chemikaliach, może spowodować między innymi zatrucie. W przypadku pracy związanej bezpośrednio z czynnikami zagrożenia biologicznego, wymagane są nie tylko odpowiednie szkolenia. Ale także stosowanie się do zaleceń i to za każdym razem, gdy jest to konieczne.

Related Posts

  • 30
    Zagrożenia w środowisku pracyPrzez określenie "środowisko pracy" określa się dostępne i stworzone przez pracodawce warunki środowiska materialnego. Które zostało określone czynnikami fizycznymi, w którym odbywa się proces pracy. To może być biuro z wyposażeniem, albo hala maszynowa. To właśnie w środowisku pracy znajdować się może miejsce pracy, czyli wydzielone miejsce do pracy dla…
    Tags: pracy, to, zagrożenia