Środki ochrony indywidualnej cz. I

Mając na myśli „środki ochrony indywidualnej” rozumie się przez nie wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika. Które są stosowane w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. A te mogą się wiązać z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. Takich jak praca z urządzeniami elektrycznymi o niebezpiecznym napięciu, albo praca przy obróbce, która powoduje wytwarzanie pyłów szkodliwych dla zdrowia. W celu minimalizacji skutków takiej pracy. Środki ochrony indywidualnej, to także wszelkie akcesoria i dodatki przeznaczone do tego celu. Do tej grupy środków, które mają stanowić ochronę indywidualną zalicza się:
– noszenie zwykłej odzieży roboczej i mundurów, które nie są specjalnie przeznaczone do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika,
– środków ochrony indywidualnej używanych przez wojsko, Policję i inne służby utrzymania porządku publicznego,
– wyposażenia stosowanego przez służby pierwszej pomocy i służby ratownicze
cdn…

Related Posts

 • 49
  Rodzaje rękawic roboczychNie będziemy wymieniać wszystkich rodzajów produkcji, do których potrzebne są rękawice ochronne. Zamiast tego skupimy się na dokładnym omówieniu poszczególnych modeli, tak aby lepiej wiedzieć, które z nich są wskazane podczas konkretnego zajęcia. Stosowanie rękawic ochronnych, niekiedy nazywanych roboczymi, jest jednym z punktów obowiązkowych, omawianych podczas szkolenia BHP Strzelce Opolskie.…
  Tags: indywidualnej, ochrony, środki
 • 44
  Środki ochrony indywidualnej cz. IIŚrodki które mają stanowić ochronę indywidualną to także: - inne środki ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, - stosowanie wyposażenia sportowego, - środki służące do samoobrony lub do odstraszania, - przenośne urządzenia do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń Można zatem powiedzieć, że wśród takich środków znajdują się…
  Tags: środki, pracy, wyposażenia, ochrony, to, indywidualnej, pracownika, niebezpiecznych, zdrowia, stanowić
 • 40
  Urządzenia ochronneWażne w BHP określenie, to "urządzenia ochronne" przez które rozumie się przez między innymi osłony lub takie urządzenia, które zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych. Na przykład stanowią one dodatkową, wymienną część obudowy, aby niemożliwy był bezpośredni kontakt z wysokim napięciem, czy w przypadku obróbki elementami tnącymi. Albo takie urządzenia, które…
  Tags: to, niebezpiecznych, pracownika, pracy, szkodliwych, czynników, rozumie, środki, ochrony
 • 35
  Środki ochrony zbiorowejJeśli chodzi o "środki ochrony zbiorowej" to rozumie się przez to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi. A w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Niektóre z nich, to będące rozwiązaniami technicznymi najnowsze technologie monitorowania pracy urządzeń, a nawet…
  Tags: to, pracy, środki, ochrony, praca, środków, akcesoria, przeznaczone, środowisku, grupy
 • 32
  Pomieszczenia przeznaczone do pracy i inneJeśli chodzi o pomieszczenia przeznaczone do pracy, to można je podzielić ze względu na różne kryteria na przykład łączny czas przebywania w nich pracowników w ciągu jednej zmiany roboczej. I tak jeśli, jest on krótszy niż 2 godziny, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź praca polega na krótkotrwałym przebywaniu…
  Tags: pracy, przeznaczone, takich, celu, to, indywidualnej, ochrony, środków, minimalizacji, roboczej