Środki ochrony indywidualnej cz. II

Środki które mają stanowić ochronę indywidualną to także:
– inne środki ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym,
– stosowanie wyposażenia sportowego,
– środki służące do samoobrony lub do odstraszania,
– przenośne urządzenia do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń
Można zatem powiedzieć, że wśród takich środków znajdują się wszelkie elementy stroju, wyposażenia, albo dodatkowe akcesoria, które mają na calu wspomaganie przeciwdziałania wypadkom w czasie wykonywanej pracy. A reguły ich stosowania są opisane dość szczegółowo w przepisach dotyczących BHP. A w czasie szkoleń omawiane w takim stopniu, w jakim wymaga tego miejsce i rodzaj pracy. Inne przepisy BHP w odniesieniu do zapobiegania wypadkom przy pracy dotyczą pracowników biurowych, którzy mogą być narażeni na wypadki związane z użytkowaniem sprzętu biurowego. A inne prze pracowników przemysłowych, którzy pracują w warunkach niebezpiecznych dla życia i zdrowia, a ryzyko zawodowe mają wkalkulowane w wykonywanie określonego zawodu. W kwestiach podstawowych zasad BHP, przepisy dotyczą bezwzględnie każdego pracownika i to na każdym stanowisku.

Related Posts

 • 45
  Rodzaje rękawic roboczychNie będziemy wymieniać wszystkich rodzajów produkcji, do których potrzebne są rękawice ochronne. Zamiast tego skupimy się na dokładnym omówieniu poszczególnych modeli, tak aby lepiej wiedzieć, które z nich są wskazane podczas konkretnego zajęcia. Stosowanie rękawic ochronnych, niekiedy nazywanych roboczymi, jest jednym z punktów obowiązkowych, omawianych podczas szkolenia BHP Strzelce Opolskie.…
  Tags: bhp, indywidualnej, ochrony, środki
 • 44
  Środki ochrony indywidualnej cz. IMając na myśli "środki ochrony indywidualnej" rozumie się przez nie wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika. Które są stosowane w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. A te mogą się wiązać z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. Takich jak praca z urządzeniami elektrycznymi…
  Tags: ochrony, środki, indywidualnej, pracy, środków, zdrowia, pracownika, wszelkie, stanowić, ochronę
 • 36
  Urządzenia ochronneWażne w BHP określenie, to "urządzenia ochronne" przez które rozumie się przez między innymi osłony lub takie urządzenia, które zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych. Na przykład stanowią one dodatkową, wymienną część obudowy, aby niemożliwy był bezpośredni kontakt z wysokim napięciem, czy w przypadku obróbki elementami tnącymi. Albo takie urządzenia, które…
  Tags: urządzenia, to, niebezpiecznych, pracownika, pracy, bhp, każdym, ruchu, środki, ochrony
 • 31
  Środki ochrony zbiorowejJeśli chodzi o "środki ochrony zbiorowej" to rozumie się przez to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi. A w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Niektóre z nich, to będące rozwiązaniami technicznymi najnowsze technologie monitorowania pracy urządzeń, a nawet…
  Tags: to, pracy, środki, ochrony, stosowanie, wśród, środków, przepisy, akcesoria, bhp
 • 30
  Wypadki przy pracy – obowiązki pracownikaWypadki przy pracy zdarzają się w wielu branżach, a także w wielu zakładach. Nawet, gdyby działania służby BHP były na najwyższym poziomie, ryzyko powstania wypadków, na przykład wskutek nieprzewidzianych zdarzeń, nadal istnieje. Tak więc, bez względu na wszystko wypadek może się wydarzyć – także Tobie. Jakie są więc obowiązki pracownika?…
  Tags: to, pracy, pracowników, wypadki, pracownika, ryzyko, bhp