Urządzenia ochronne

Ważne w BHP określenie, to „urządzenia ochronne” przez które rozumie się przez między innymi osłony lub takie urządzenia, które zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych. Na przykład stanowią one dodatkową, wymienną część obudowy, aby niemożliwy był bezpośredni kontakt z wysokim napięciem, czy w przypadku obróbki elementami tnącymi. Albo takie urządzenia, które powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych.

Na przykład czujniki ruchu, które automatycznie zatrzymują urządzenia, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej. A w przypadku awarii, które zdarzają się w każdym przemyśle, zapobiegają też naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i innych urządzeń technicznych. Na przykład bezpieczniki, chroniące urządzenia przez zmianą napięcia, albo zwarciem, które to mogłoby doprowadzić do porażenia pracownika. Czy też inne blokady montowane w urządzeniach technologicznych, które nie pozwalają na pracę w inny sposób niż to na początku określono. Na przykład przez zmianę poziomu na pion i na odwrót.
Ale także takie rozwiązania, które nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych np. filtry, odpowietrzniki, pochłaniacze oparów itp.

Related Posts

 • 54
  Środki ochrony zbiorowejJeśli chodzi o "środki ochrony zbiorowej" to rozumie się przez to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi. A w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi pojedynczo lub łącznie w środowisku pracy. Niektóre z nich, to będące rozwiązaniami technicznymi najnowsze technologie monitorowania pracy urządzeń, a nawet…
  Tags: to, pracy, środki, ochrony, urządzeń, technicznych, maszyn, obróbki, przypadku, rozumie
 • 53
  Rodzaje rękawic roboczychNie będziemy wymieniać wszystkich rodzajów produkcji, do których potrzebne są rękawice ochronne. Zamiast tego skupimy się na dokładnym omówieniu poszczególnych modeli, tak aby lepiej wiedzieć, które z nich są wskazane podczas konkretnego zajęcia. Stosowanie rękawic ochronnych, niekiedy nazywanych roboczymi, jest jednym z punktów obowiązkowych, omawianych podczas szkolenia BHP Strzelce Opolskie.…
  Tags: bhp, ochronne, ochrony, środki
 • 40
  Środki ochrony indywidualnej cz. IMając na myśli "środki ochrony indywidualnej" rozumie się przez nie wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika. Które są stosowane w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń. A te mogą się wiązać z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy. Takich jak praca z urządzeniami elektrycznymi…
  Tags: ochrony, środki, pracy, szkodliwych, pracownika, czynników, niebezpiecznych, to, rozumie
 • 36
  Środki ochrony indywidualnej cz. IIŚrodki które mają stanowić ochronę indywidualną to także: - inne środki ochrony indywidualnej stosowanych na podstawie przepisów Prawa o ruchu drogowym, - stosowanie wyposażenia sportowego, - środki służące do samoobrony lub do odstraszania, - przenośne urządzenia do wykrywania oraz sygnalizowania zagrożeń Można zatem powiedzieć, że wśród takich środków znajdują się…
  Tags: środki, pracy, bhp, ochrony, to, każdym, pracownika, niebezpiecznych, urządzenia, ruchu