Czas pracy – co to jest, jak liczyć?

To nic innego, jak odstęp czasu od do, w ciągu doby, kiedy to osoba zatrudniona, czyli inaczej mówiąc pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy. Praca ta może być wykonywana w określonym przez pracodawcę miejscu, albo w zakładzie pracy. Jeśli chodzi o określone miejsce, to może to być zarówno hala produkcyjna, jak też inne miejsce, na przykład u klienta pracodawcy.

Czas pracy jest z góry ustalony przez pracodawcę i może dotyczyć dni, godzin, gdyż w niektórych firmach istnieje podział na pracę zmianową. Albo zmienne godziny pracy, są też takie rozwiązania, które powoduję, że wykonywana praca nie jest konieczna do wykonywania każdego dnia, ale na przykład co drugi. Wtedy może się okazać, że osoba będąca pracownikiem, mogła zostać zatrudniona na pół etatu, albo jego część. Jeśli chodzi o limity, to łączny czas pracy w ciągu doby, nie może przekraczać ośmiu godzin. A jeśli chodzi o wymiar tygodniowy, to zazwyczaj jest to około czterdzieści godzin. Jeśli chodzi o rozkład czasu pracy, to są dwa rodzaje takich planów, może to być rozkład w formie pisemnej, ale w dobie technologii, obecnie rozkład czasu pracy także jako plik elektroniczny.

Related Posts

 • 64
  Skrócony tydzień pracy, a kiedy wymiar czasu pracy?Na pisemny wniosek pracownika, o ile zajdzie taka potrzeba, przesłanki, a także możliwość ze względu na charakter wykonywanych obowiązków. Może być do zastosowany system skróconego tygodnia pracy w taki sposób, że zamiast pięciu dni, pracownik będzie pracował na przykład przez cztery. Jednak zamiast w systemie ośmiu godzin przez pięć dni…
  Tags: pracy, czasu, godzin, czas
 • 60
  Czas wolny po przedłużonym czasie pracyJeśli pracownik musi pracować w przedłużonym trybie czasu pracy, ma prawo do odpoczynku, który nie może być krótszy niż przedłużony czas pracy. A czas wolny winien następować po takim przedłużonym czasie pracy. Na przykład, jeśli pracownik musi pracować łącznie dwanaście godzin w ciągu doby. Wtedy po zakończeniu pracy, przypada mu…
  Tags: pracy, czas, godzin, czasu
 • 56
  Indywidualny czas pracy pracownikaJeśli zajdzie taka potrzeba, to na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy. Istnieją szczególne przypadki, kiedy pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek. I tak w przypadku, kiedy taki wniosek składany jest przez pracownika, który jest rodzica dziecka w fazie prenatalnej, albo w przypadku ciąży powikłanej. Wniosek…
  Tags: pracy, czasu, rozkład, czas, to
 • 53
  Czas pracyLista obecności jest ważna nie tylko w szkole, ale również w pracy. Według prawa podczas pięciodniowego tygodnia pracy nie powinno to być więcej niż czterdzieści  godzin, a więc osiem godzin dziennie. Jeśli jesteśmy zatrudnieni na pełny wymiar pracy to właśnie tak powinien przepisowo wyglądać nasz tydzień pracy. Oczywiście mogą zdarzać…
  Tags: pracy, to, czasu, czas
 • 53
  Zagrożenia w środowisku pracyPrzez określenie "środowisko pracy" określa się dostępne i stworzone przez pracodawce warunki środowiska materialnego. Które zostało określone czynnikami fizycznymi, w którym odbywa się proces pracy. To może być biuro z wyposażeniem, albo hala maszynowa. To właśnie w środowisku pracy znajdować się może miejsce pracy, czyli wydzielone miejsce do pracy dla…
  Tags: pracy, to
 • 47
  Wolne dni zamiast świąt?W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie…
  Tags: pracy, czasu, czas