Czy po zmianie stanowiska pracy muszę przechodzić dodatkowe szkolenie wstępne ogólne?

Szkolenie wstępne ogólne BHP przechodzi się podczas pierwszych godzin w nowej pracy, podczas nowego zatrudnienia i powinno ono trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne. Po nim następuje szkolenie stanowiskowe, które w zależności od grupy pracowniczej może trwać od dwóch do 8 godzin (co najmniej tyle).

Jednak wyobraźmy sobie sytuację w której dotychczasowy pracownik zmienia stanowisko pracy.

W takiej sytuacji nie jest konieczne przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej, o ile ten pracownik ma zachowaną ciągłość umowy – to znaczy pomiędzy poprzednią umową na poprzednim stanowisku, a umową obecną, na obecnym stanowisku nie było żadnej przerwy. Taka sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku, gdy pracownik ma cały czas otwarta umowę o pracę, a tylko aneksem zmienia się jego stanowisko pracy.

W takiej sytuacji nie robimy szkolenia wstępnego ogólnego, natomiast należy bezwzględnie przeprowadzić w pierwszych godzinach pracy na nowym stanowisku szkolenie stanowiskowe. Szkolenie to przeprowadza oczywiście przełożony pracownika, lub pracownik doświadczony, starszy stażem wskazany przez przełożonego.

Jednak co w przypadku gdy pomiędzy umowami powstała luka czasowa?

W takiej sytuacji konieczne jest ponowienie szkolenia wstępnego ogólnego, a dalej już tak jak w opisanym wcześniej przypadku z zachowaniem ciągłości zatrudnienia po szkoleniu wstępnym ogólnym robimy szkolenie stanowiskowe. Widać więc że panują tu trochę inne zasady, niż w przypadku badań lekarskich, których nie musimy ponawiać po nieciągłości  pracy na stanowisku nie dłuższej niż jeden miesiąc.

Related Posts

 • 58
  Czy możesz pracować, jak Ci się podoba?Wyobraźmy co by się działo, gdyby tak każdy pracował na swoim stanowisku, tak jak mu się to podoba. Prawdopodobnie co chwilę dochodziłoby do bardzo poważnych wypadków w zakładach pracy. Stąd też nałożony został obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP w każdej firmie, w której zatrudniany jest nowy pracownik. Niezależnie od jego stanowiska.…
  Tags: to, stanowiska, pracownika, pracownik, bhp, szkolenie, takiej, szkoleniu, pracy, wyobraźmy
 • 48
  Nic istotniejszego!Nie ma w pracy nic istotniejszego niż bezpieczeństwo. Swoje, współpracowników, oraz innych osób. Aby być świadomym zagrożeń, móc ich unikać lub radzić sobie z nimi w momencie pojawienia się niezbędna jest znajomość BHP. Nim pracownik rozpocznie pracę w jakimkolwiek zakładzie pracy musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.…
  Tags: pracy, bhp, zależności, szkolenia, pracownika, szkolenie, pracownik, pracę
 • 47
  Jak długie powinno być szkolenie BHP?Długość szkoleń BHP jest określona ściśle w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to określa że poszczególne szkolenia BHP powinny trwać odpowiednio: od nowej linijki – szkolenie wstępne ogólne BHP – powinno trwać co najmniej 3 godziny lekcyjne liczone po 45 minut. Przeliczeniu na godziny…
  Tags: bhp, szkolenie, to, godzin, godziny, wstępne
 • 46
  Na czym polega szkolenie bhp w formie elearningu?Niektóre grupy pracowników mogą przejść szkolenie bhp w formie e-learningu. Więcej pisaliśmy o tym w poprzednim wpisie tutaj, na blogu (LINK). Jest to duże ułatwienie, bo każdy z kursantów ma możliwość wykorzystać czas wolny na szkolenie, w odróżnieniu od szkoleń stacjonarnych, w których kursant siedzi na sali w narzuconych z…
  Tags: to, bhp, szkolenie, czas, szkolenia, pracy, godzinach, szkoleniu, poprzednim, grupy
 • 43
  Kto może przejść szkolenie BHP elearningowe?Rozporządzenie w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w obecnym kształcie zezwala na przeprowadzanie szkoleń BHP w formie e-learningu. Na czym ta forma polega? Otóż e-learning oznacza, że kursant sam zapoznaje się z materiałem dydaktycznym w formie elektronicznej (strona internetowa, prezentacja opublikowana w protokole http, rzadziej w ftp)…
  Tags: bhp, szkolenie, pracownika, to, zakresu, szkolenia, pracy, obecnym, pracownik, szkoleniu
 • 43
  Wolne dni zamiast świąt?W każdym systemie czasu pracy, jeżeli będzie on obejmujący pracę w niedziele i święta na przykład praca na stróżówce. Konieczne jest, aby można było zapewnić pracownikom łączną liczbę dni wolnych od pracy, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu w przyjętym okresie…
  Tags: pracy, bhp, czas